Ansvar

Som innehavare av en hjärtstartare åtar du dig som privatperson inget medicinskt eller juridiskt ansvar. Det är dock väldigt viktigt att du ser till att utrustningen fungerar och att den går att använda. Följ därför de instruktioner för egenkontroll som du fått via din återförsäljare eller som finns i bruksanvisningen till din hjärtstartare. Det är viktigt att batterier och elektroder inte har blivit för gamla. Vid frågor kontakta din återförsäljare.

Att tänka på:

  • Kontrollera regelbundet att din hjärtstartare är i brukbart skick, titta i bruksanvisningen eller
    fråga din återförsäljare.
  • Kontrollera bäst före datum på elektroder och batterier och beställ nya, annars kanske de inte fungerar när det väl behövs.
  • Hur länge sedan är det ni övade Hjärt-lungräddning? Kunskap är en färskvara!
  • Informera kunder och besökare om er hjärtstartare.
    Här kan ni hitta den grafiska profilen för rekommenderad skyltning www.hjartstartarregistret.se/fakta/Uppmarkning
  • Märk upp er hjärtstartare med kontaktuppgifter så att den kan återföras till er efter ett användande.