Hjärtstopp

Varje år drabbas ca 10 000 personer av plötsligt hjärtstopp utanför sjukhus i Sverige och av dessa startar ambulanspersonal livräddande behandling i cirka 5 500 fall. Övriga bedöms utom räddning (t ex. avlidna sedan länge). Endast 11% överlever årligen (586 st år 2016). Om en snabb strömstöt ges inom tre minuter från kollaps med hjälp av en hjärtstartare, kan så många som 70% överleva visar studier från USA och Stockholm.

Plötsligt hjärtstopp innebär att hjärtat slutar slå och hjärtats normala rytm ersatts av ett elektriskt kaos. Ett hjärtstopp kan ske av flera olika orsaker där hjärtinfarkt är den vanligaste. En person som drabbas av ett plötsligt hjärtstopp kollapsar och förlorar snabbt medvetandet, blir utan puls och slutar att andas. Om ingen hjärt-lungräddning (HLR) påbörjas, eller hjärtstartare används, minskar överlevnaden med ca 10% per minut.

Det första du måste göra om du misstänker att någon i din närhet drabbats av ett plötsligt hjärtstopp är att snabbt kontrollera medvetande och andning. Vid avsaknad av medvetande och andning, ring larmnumret 112 för att kalla på ambulans och starta omedelbart HLR. Om du är ensam på platsen, sätt på högtalarfunktionen i din mobil och starta med 30 kompressioner och två inblåsningar. Larmoperatören stannar kvar under samtalet tills ambulansen anländer och hjälper dig med HLR genom att räkna högt när du komprimerar och håller takten 100-120 kompressioner per minut. Är ni flera på platsen startar en person omedelbart HLR, medan en annan ringer till larmcentralen och hämtar närmaste hjärtstartare om sådan finns i närheten. Viktigt är att ropa och påkalla uppmärksamhet, så att fler kan komma till platsen och hjälpa till med att visa vägen för ambulanspersonalen och att avlösa de som gör HLR. I flera län i Sverige larmas också räddningstjänst och/eller polis ut vid hjärtstopp, t ex i Jönköping, Stockholm och Södermanland m fl. 

Korrekt utförd HLR som påbörjas omedelbart kan öka överlevnaden 2-3 gånger i jämförelse med om ingen HLR alls är given före ambulansens ankomst visar vetenskapliga studier. Man kan inte "göra fel", utan det gäller att våga ingripa. Att gå en kurs i HLR genom arbetet, föreningen eller annat, gör att du kan påbörja HLR och använda en hjärtstartare. Svenska HLR rådet rekommenderar årlig repetitionsutbildning, så du behåller dina kunskaper.

Se filmer hur du gör HLR här:
http://www.hlr.nu/utbildningsfilmer/

Se fakta om hjärtstartare här:
http://www.hlr.nu/fakta-riktlinjer/om-hjartstartare/